Thành lập công ty


Hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ THÀNH LẬP CÔNG TY/DOANH NGHIỆP. Hơn ai hết chúng tôi hiểu bạn cần sự rõ ràng và tiết kiệm nhất về chi phí. Vì vậy, Anpha liệt kê các khoản phí mà bạn cần phải trả cho việc thành lập công ty

 TỔNG PHÍ THÀNH LẬP TRỌN GÓI LÀ 1.200.000Đ – CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH PHÍ

  • Phí thành lập công ty phải nộp nhà nước – Tổng 950.000đ
    • 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh
    • 450.000đ lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu công ty
    • 300.000đ lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp ở cổng thông tin quốc gia
  • Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Anpha – Tổng 250.000đ
    • 250.000đ phí dịch vụ thành lập công ty trọn gói.

 TỔNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2017

Tổng thời gian thành lập doanh nghiệp mất 04 ngày. Trong đó:
01 ngày để ANPHA soạn hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thành lập công ty ở sở KH-ĐT (sở Kế Hoạch Đầu Tư)
03 ngày để sở KH-ĐT kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VÀ CHI PHÍ SAU KHI DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH NĂM 2017.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN______

Giải thể công ty

Dịch vụ kế toán